Garancia

A balintszerszam.hu webshop hivatalos magyar garanciával rendelkező termékeket értékesít webáruházában, illetve áruházában. Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

Az általunk szervizelt termékmárkák jótállását szintén a jogszabályi háttérnek megfelelően vállaljuk, és intézzük.

Általános garanciális feltételek:

A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

FONTOS: Minden esetben a használati útmutatóban leírtak szerint helyezd üzembe a készüléket. A próbaüzemeltetést lehetőleg ne munkakörnyezetben végezd.

  • 10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év,
  • 100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év,
  • 250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a jogszabályokban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és

vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a jogszabályokban foglaltakkal szemben a fogyasztó hátrányára tér el.
A kereskedő köteles a vásárolt termék jótállási jegyét a vásárlással egyidejűleg átadni a fogyasztónak. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Jótállási jegy hiányában a garancia a vásárlást igazoló blokkal, vagy számlával is érvényesíthető.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig ez nem megvalósítható, akkor a szervizszolgáltatást biztosító szakszerviz kötelessége a meghibásodott termék el-, és visszaszállítása.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Bármely rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

Vásárlást követő 72 órán belüli meghibásodás:
A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a forgalmazó kötelezett a meghibásodott termék cseréjére.
Így, ha a balintszerszam.hu webáruházban, vagy áruházában megvásárolt termék az átvételtől számított három munkanapon belül hibásodik meg, azt kötelesek vagyunk
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Bf-Trade kft a bejelentett és fotóval, vagy rövid videofelvétellel igazolt meghibásodott terméket a bejelentést követő munkanapon, futárszolgálattal cseréli, díjmentesen.
Ha az azonnali csere azért nem lehetséges, mert a termék átmenetileg nincs raktáron, akkor törekszünk arra, hogy a kicserélést legfeljebb 15napon belül elvégezzük.

FONTOS: Minden esetben a használati útmutatóban leírtak szerint helyezd üzembe a készüléket. A próbaüzemeltetést lehetőleg ne munkakörnyezetben végezd.

A futár érkezésének időpontjára a meghibásodott terméket csomagolt, szállítható állapotba kell helyezni. Ellenkező esetben a futár azt nem tudja átvenni, és elszállítani. Így pedig a cseredarabot nem tudja átadni a vevő részére.
Futárt a vásárlásnál megadott helyszínre, vagy adott országon belüli más címre is kérheti.

FONTOS: 50 kg feletti termék esetén, amely raklapon került kiszállításra, a garanciális csere alkalmával is raklapra szükséges rögzíteni a terméket, illetve a szállító autóra a felrakást biztosítani.

Garanciális szerviz szolgáltatás:

A garanciális szolgáltatás biztosítása minden esetben a gyártó, vagy importőr feladata. A garanciális feladatokat minden esetben a gyártóval, vagy importőrrel kötött
megállapodás szerint látjuk el.

A garanciális javításokat a Jótállási jegyen feltüntetett címen végzi el a szakszerviz.

Amennyiben úgy döntesz, hogy a vásárlás helyszínére küldöd vissza a meghibásodott terméket, úgy a beszállításról saját költségen kell gondoskodnod. A Bf-Trade Kft. továbbítja a terméket a garanciális hátteret biztosító beszállítóhoz, aki intézkedik ennek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

A hiba azonosítását és javítását követően, ha a garanciális követelés jogos, természetesen a jótállásért felelős szakszerviz utólag megtéríti a szállítás költségét.

A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1 hét, de fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

Ha a megvásárolt termék hibás, a vásárlónak joga van javítást, cserét vagy vételár visszatérítést kérni. Amennyiben a vásárló el kíván állni a vásárlástól, úgy az elállási
szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozattal teheti meg.
Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a vásárló a terméket nem csak kipróbálta, hanem ezen felül is használta, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel
tartozik a vállalkozás felé.

Mi nem minősíthető garanciális javításnak:

A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások hiba elhárítása jótállási időn belül sem számít garanciális javításnak, vagyis költségvonzata van a fogyasztó, a vásárló felé.

Harmadik fél által javított termék a jogszabályokban meghatározott kitételek kivételével elveszíti a javított részre a jótállást.

Szakszerűtlen kezelésből, beállításból, túlterhelésből adódó hibák javítása nem minősül garanciális javításnak.

Regisztrációs oldalak kiterjesztett garanciához: